Polityka prywatności

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wydawcą serwisu internetowego https://ai.ab.pl/ („Serwis”) jest AB S.A. („Spółka”), z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4.

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron Serwisu oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, Spółka przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci nawiązania kontaktu z użytkownikiem Serwisu.

Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, niezbędnych do nawiązania z nim kontaktu i udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przyjęcia, obsługi i udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Ich niepodanie skutkuje niemożliwością obsługi zapytania.

Dane mogą być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Spółki, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia przez Spółkę obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie Serwisu i narzędzi dostępnych w Serwisie, w tym dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze, marketingowe.
Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG. Przekazanie może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniany przez państwo, w którym odbiorca danych ma siedzibę lub też na podstawie wzorcowych klauzul umownych.
Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Użytkownikowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Klienta lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) użytkownik może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.

Administrator informuje, że wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: rodo@ab.pl

INNE INFORMACJE

Spółka nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisu.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Niniejsza polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Spółką reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Pliki cookies i ich rodzaje

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W jakich celach Serwis wykorzystuje pliki cookies

Ze względu na cel jakiemu służą pliki cookies w Serwisie wyróżnić można:

  • „niezbędne” pliki cookies, wykorzystywane przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu. Niezbędne pliki cookies pozwalają również zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność Serwisu.
  • „funkcjonalne” pliki cookies, stosowane w celu ułatwiania korzystania z Serwisu, zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych.
  • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt, czy też źródła ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne. Pomagają ustalić, jak użytkownicy poruszają się po Serwisie poprzez tworzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Takie analizy przeprowadzane są aby stale ulepszać strukturę i zawartość Serwisu. Informacje zbierane przez analityczne pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości Użytkownika
  • „reklamowe” pliki cookies, pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie tych plików cookies jest budowany profil zainteresowań Użytkownika. Za pośrednictwem Serwisu mogą być instalowane reklamowe pliki cookies Administratora oraz partnerów. Reklamowe pliki cookies wykorzystywane są również, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji marketingowych. Dzięki temu Użytkownik może otrzymywać wiadomości zawierające rekomendacje produktów, które zdaniem Spółki mogą zainteresować Użytkownika.

Zgoda Użytkownika

Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) reklamowych, funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies umieszczonej na dole strony. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.
Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Zewnętrzne pliki cookies
W ramach serwisu wykorzystywane są zewnętrzne pliki cookies, aby:

  • zbierać informacje na temat zachowań użytkowników na stronach internetowych Serwisu oraz tworzyć na tej podstawie statystyki – Google Analitycs;
  • prezentować reklamy dostosowane do preferencji Użytkownika – Facebook Pixel.

Serwis wykorzystuje również wtyczki społecznościowe, czyli narzędzia umożliwiające połączenie z popularnymi portalami społecznościowymi (Facebook, Linkedin). Portale te posiadają odrębne zasady ochrony prywatności.

Serwis wykorzystuje także wtyczkę umożliwiającą połączenie z platformą Meeting15, zapewnianą przez zewnętrzny podmiot – MEETING15 S.A. z siedzibą w Warszawie. Zasady ochrony prywatności określone są w polityce prywatności tej platformy.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.