W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, system w ten sposób dostosowany jest do indywidualnych potrzeb. Do poprawnego działania systemu, wymagane jest włączenie obsługi 'cookies' oraz aktywnych skryptów. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem Polityka Prywatności

Regulamin Konferencji Akademia Integracji

 

 

Regulamin Akademii Integracji AB S.A.:

I. Postanowienia ogólne

 1. Konferencja Akademia Integracji („Konferencja”) odbędzie się w dniach 26-27.09.201 w Łodzi.
 2. Konferencja organizowana jest na zlecenie AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), przy ul. Europejskiej 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053834, NIP: 8951628481, kapitał zakładowy 16 187 644,00 zł, opłacony w całości („Organizator”) przez WORK GROUP” Sp. z o. o.  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bajana 5/17, 54-129 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000248727, nr NIP 8992555744, kapitał zakładowy 50 000 zł („Agencja”).

II. Zasady uczestnictwa

 1. W Konferencji mogą wziąć udział osoby fizyczne - klienci i potencjalni klienci Organizatora lub osoby odpowiedzialne z ich ramienia za dokonywanie zakupów u Organizatora („Uczestnicy Konferencji”). Warunkiem udziału w Konferencji danego Uczestnika Konferencji jest dokonanie rejestracji na stronie www.ai.ab.pl najpóźniej do dnia 23.09.2019 roku. Zarejestrowany Uczestnik Konferencji może wziąć udział w Konferencji pod warunkiem otrzymania od Organizatora wiadomości e-mail z potwierdzeniem jego udziału.
 2. Zarejestrowanie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 3. Informacje o warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Konferencji www.ai.ab.pl.
 4. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 24.09.2019 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc przeznaczonych dla Uczestników Konferencji.
 5. Udział w konferencji jest bezpłatny, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 poniżej.
 6. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz koszty powrotu.
 7. W przypadku rezygnacji przez danego Uczestnika Konferencji z udziału w Konferencji, na mniej niż 14 dni przez dniem rozpoczęcia Konferencji, Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji, w wysokości 950 złotych netto. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie dłuższym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji Uczestnik Konferencji nie ponosi kosztów rezygnacji (czyli przed datą 12.09.2019 r.).
 8. Zaproszenie na Konferencję, wygenerowane po rejestracji uczestnictwa, obowiązuje dla jednego Uczestnika Konferencji i nie może zostać użyte przez inną, wskazaną przez niego osobę. Obowiązują zaproszenia imienne.

III. Kwestie organizacyjne

 1. Przed wejściem na sale, w których odbywa się Konferencja, należy posiadać identyfikator w widocznym miejscu. Identyfikatory będą do odbioru w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu rejestracji Uczestników Konferencji.

IV. Bezpieczeństwo

 1. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Organizator i Agencja wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników Konferencji w związku z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem terminu Konferencji.
 2. Organizator ani Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 3. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

V. Inne kwestie

 1. Organizator informuje, że Konferencja będzie filmowana i fotografowana. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konferencji faktu  nagrywania i fotografowania Uczestników Konferencji oraz rozpowszechniania tych nagrań i zdjęć w związku z Konferencją przez Organizatora i Agencję. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik Konferencji zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji jako szczegół publicznej imprezy, w otoczeniu prowadzącego, w trakcie warsztatów oraz wtedy, gdy Uczestnik Konferencji wyrazi dobrowolną zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konferencji z udziału w Konferencji w przypadku, gdy działania Uczestnika Konferencji negatywnie wpływają na dobre imię, bezpieczeństwo lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Organizatorowi lub pozostałym Uczestnikom Konferencji.
 2. Uczestnicy Konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszać praw nabytych zarejestrowanych Uczestników Konferencji. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

O konferencji

Celem Akademii Integracji jest przekazanie Państwu praktycznej wiedzy i kompetencji, które przyczynią się do zwiększenia sprzedaży rozwiązań z Państwa oferty. Chcemy również lepiej poznać Państwa potrzeby w tym segmencie rynku i nawiązać trwałe relacje, które zaprocentują w najbliższej przyszłości.


Rejestracja